Бишкекте жамааттык мультимедиа борборунун өкүлдөрү окуудан өттү

      Bishkekte-zhamaattyk-multimedia-borborunun-k-ld-r-okuudan-tt-

Жаңы жамааттык мультимедиа борборлоруна техникалык жабдыктар берилди

      ZHa-y-zhamaattyk-multimedia-borborloruna-tehnikalyk-zhabdyktar-berildi

Өлкөдөгү төрт жамааттык мультимедиа борбор техника менен камсыз болду

      lk-d-g-t-rt-zhamaattyk-multimedia-borbor-tehnika-menen-kamsyz-boldu

В Бишкеке четыре мультимедиа центра получили оборудования

      V-Bishkeke-chetyre-multimedia-tsentra-poluchili-oborudovaniya

игровыеавтоматы http://admiralavtomaty.com/novomatic-besplatno/book-of-ra-deluxe/ играть в казино

Үч-Коргондо толеранттуулукту жаюу боюнча атайын топтор түзүлдү

      ch-Korgondo-toleranttuuluktu-zhayuu-boyuncha-atajyn-toptor-t-z-ld-

Үч-коргондо гилас сезону ачылды

      ch-korgondo-gilas-sezonu-achyldy

Учкундун жалгыз багбан айымы — Турдубүбү Акматова

      Uchkundun-zhalgyz-bagban-ajymy-Turdub-b-Akmatova

Учкундук жаштар спорт аянтчасында ойногусу келет

      Uchkunduk-zhashtar-sport-ayantchasynda-ojnogusu-kelet

Учкунда таштандылардан айыл тургундары жабыр тартууда

      Uchkunda-tashtandylardan-ajyl-turgundary-zhabyr-tartuuda

Уч-Коргондук жаш Шохрух “Манас” айтуу аркылуу көп ийгиликтерди багынтты

      Uch-Korgonduk-zhash-SHohruh-Manas-ajtuu-arkyluu-k-p-ijgilikterdi-bagyntty