Жарандыкты алуу долбоору Кош-Булак айыл аймагында кызуу жүрүүдө

      ZHarandykty-aluu-dolbooru-Kosh-Bulak-ajyl-ajmagynda-kyzuu-zh-r-d-

Таш-Кумыр: Начался сбор биометрических данных

      biometr_dannye_281114

Кеңеш айыл өкмөтүндө биометрикалык катто жүрүп жатат

      Ke-esh-ajyl-km-t-nd-biometrikalyk-katto-zh-r-p-zhatat

Кош-Булакта жыл жыйынтыгы чыгарылды

      Kosh-Bulak-ajylynyn-zhyl-zhyjyntygy-chygaryldy

Кош-Булакта биометрикалык каттоонун жүрүүдө

      Kosh-Bulakta-biometrikalyk-kattoonun-zh-r-d-

essay on respect outline for essay writing sample common app essays

Жерге-Талда биометрикалык маалыматтарды чогултуу жүрүүдө

      ZHerge-Talda-biometrikalyk-maalymattardy-chogultuu-zh-r-d-

Кара-Сууда биометрикалык маалыматтарды чогултуу жүрүп жатат

      Kara-Suuda-biometrikalyk-maalymattardy-chogultuu-zh-r-p-zhatat

Үч-Коргондо толеранттуулукту жаюу боюнча атайын топтор түзүлдү

      ch-Korgondo-toleranttuuluktu-zhayuu-boyuncha-atajyn-toptor-t-z-ld-

Могол айыл өкмөтү имаратына ижара төлөйт

      Mogol-ajyl-km-t-imaratyna-izhara-t-l-jt

Андарак: Форум-театрынын ишмердүүлүгү оң таасирин берүүдө

      forum-teatr