Кызыл-Булактагы бала бакчада орун жетишпейт

      Kyzyl-Bulaktagy-bala-bakchada-orun-zhetishpejt

Кулатов айыл аймагында сугат суу кезек менен берилет

      Kulatov-ajyl-ajmagynda-sugat-suu-kezek-menen-berilet

Абшыр-Атада эс алуу эмес, ага жетүү кыйын

      Abshyr-Atada-es-aluu-emes-aga-zhet-kyjyn