Жерге-Талда жаңы бала бакча ачылды

      ZHerge-Talda-zha-y-bala-bakcha-achyldy

Жерге-Талда биометрикалык маалыматтарды чогултуу жүрүүдө

      ZHerge-Talda-biometrikalyk-maalymattardy-chogultuu-zh-r-d-

Баетовдо балдарга кышкы кийим бекер берилди

      Baetovdo-baldarga-kyshky-kijim-beker-berildi

Баетовдо ачык кудуктар тургундарга коркунуч жаратууда

      Baetovdo-achyk-kuduktar-turgundarga-korkunuch-zharatuuda

Өлкөдөгү төрт жамааттык мультимедиа борбор техника менен камсыз болду

      lk-d-g-t-rt-zhamaattyk-multimedia-borbor-tehnika-menen-kamsyz-boldu

Учкундун жалгыз багбан айымы — Турдубүбү Акматова

      Uchkundun-zhalgyz-bagban-ajymy-Turdub-b-Akmatova

Учкундук жаштар спорт аянтчасында ойногусу келет

      Uchkunduk-zhashtar-sport-ayantchasynda-ojnogusu-kelet

Учкунда таштандылардан айыл тургундары жабыр тартууда

      Uchkunda-tashtandylardan-ajyl-turgundary-zhabyr-tartuuda

Маек: Куланактык күнөсканачы Шайлообек тажрыйба катары жүзүм отургузду

      Maek-Kulanaktyk-k-n-skanachy-SHajloobek-tazhryjba-katary-zh-z-m-oturguzdu

Куланактагы бала бакчада ичүүчү суунун жоктугу кыйынчылык жаратууда

      Kulanaktagy-bala-bakchada-ich-ch-suunun-zhoktugu-kyjynchylyk-zharatuuda