Ооган-Талаада жаңы спорт зал курулат

      Oogan-Talaada-zha-y-sport-zal-kurulat

Могол айыл өкмөтү имаратына ижара төлөйт

      Mogol-ajyl-km-t-imaratyna-izhara-t-l-jt

Айыл өкмөттүн ижарада тургандыгына ооган-талаалыктардын пикирлери

      Ajyl-km-tt-n-izharada-turgandygyna-oogan-talaalyktardyn-pikirleri

Ооган-Талаа: Төрөт үйүндө УЗИ иштеткен адис жетишпейт

      OOgantalaa_Torot_uiu

Таштандынын туш келди ыргытылышынан балдарга зыян келүүдө

      Oogantalaa_Tashtandy