Жал: Энесинен балдарын алыстаткан эмгек миграциясы

      gal

Кара-Сууда таза суу бир апта берилген жок

      taza-suu