Таш-Көмүр: «Балдарга зордук зомбулуксуз жашоо» медиа-кампаниясы

      Baldarga-zorduk-zombuluksuz-zhashoo-media-kampaniyasy